Logo support@cetatenie.md

Condiții și documente pentru obținerea cetățeniei Moldovei

Anularea regimului de viză cu țările Uniunii Europene, fără îndoială, a condiționat mărirea bruscă a solicitării asupra pașaportului moldovenesc, mai ales printre locuitorii țărilor CSI, care încă nu dispun de astfel de beneficii. Potrivit legislației Republicii Moldova, cetățenii altor țări, care s-au născut pe teritoriul Moldovei, ai căror părinți sau străbunici au locuit pe teritoriul țării până la 1940, dispun de dreptul de a obține cetățenia Moldovei prin intermediul recunoașterii acesteia. Orice cetățean străin, care corespunde criteriilor date, poate depune cerere la obținerea cetățeniei Moldovei. În anul 2018 autoritățile statului au introdus un șir de schimbări în procedura de obținere a cetățeniei țării și lista de documente pentru dobândirea cetățeniei Moldovei, de asemenea a fost acompaniată de modificări.

Pentru obținerea cetățeniei moldovenești, cetăţenii străini trebuie să îndeplinească un şir de factori şi cerinţe. Toată procedura prevede în sine timp, efort şi perfectarea corectă a documentelor necesare. Iar, întrucât astfel de procedee au tendinţa de a introduce periodic modificări, este important să fiţi tot timpul informat pentru a nu fi nevoit să realizaţi de două ori acelaşi lucru. Cred că fiecare persoană este conştientă de valoarea timpului său şi nu doreşte ca ceva să intervină în mersul obișnuit al lucrurilor. Deci, să trecem direct la subiect.

Întrebările privind cetățenia Republicii Moldova se decid pe baza normelor Constituției și Legii despre cetățenia Republicii Moldova, dar de asemenea pe baza altor acte normative și internaționale, în care este implicată Republica Moldova. Cetățenia Moldovei prin căsătorie – una dintre metodele posibile de a obține pașaport moldovenesc.

Termeni, condiții și documente necesare

Cetățenii străini sau persoanele apatride dispun de dreptul de a depune cerere pentru a obține cetățenia Moldovei:

- prin naștere;

- datorită adopției sau tutelei;

- prin redobândire;

- pe baza naturalizării (anume din această metodă face parte punctul – obținerea cetățeniei Moldovei prin căsătorie cu un cetățean al Republicii Moldova).

Dobândirea cetățeniei moldovenești

Cetățenie moldoveană sau moldovenească este acordată străinilor care corespund următorilor factori:

 • Persoana a atins majoratul (18 ani în Republica Moldova);
 • Solicitantul nu s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova, însă este stabilit legal în ţară de cel puţin 10 ani; sau în cazul în care este căsătorit/ă cu un cetăţean al Republicii Moldova de mai bine de 3 ani şi pe parcursul acestei perioade a locuit în Moldova; sau locuieşte legal în Moldova de cel puţin 3 ani la părinţi ori copii, cetăţeni ai Moldovei;
 • Solicitantul locuieşte legal şi neântrerupt pe teritoriul Moldovei, înainte de a atinge majoratul (18 ani);
 • Solicitantul este apatrid sau declarat refugiat de autorităţile moldoveneşti, domiciliază legal şi neântrerupt în cadrul Republicii Moldova de minim 8 ani;
 • Este la curent şi manifestă respect faţă de legile stipulate în Constituţie;
 • Posedă cunoştinţe lingvistice suficiente pentru o bună integrare în societatea moldovenească;
 • Solicitantul dispune de modalităţi legale de existenţă;
 • Pierde ori renunţă la cetăţenia altei ţări, în caz că dispune de una, eliminând circumstanţele când pierderea/renunţarea nu este cu putinţă sau nu poate fi solicitată.

Solicitantul are posibilitatea de a depune cererea în cauză la ambasadele Moldovei din străinătate, dar şi pe teritoriul Republicii Moldova la oficiile ÎS „Registru”. Cetățenie moldovenească pentru români, de asemenea se desfăşoară în baza principiului dat, ori în baza metodei de mai jos, dacă aceştia corespund condiţiilor stipulate.

Dobândirea cetăţeniei moldoveneşti prin recunoaştere

Cetăţenii de origine străină care locuiesc în mod legal în străinătate, dar s-au născut în cadrul Republicii Moldova (ori în situaţia în care dispun de un părinte, bunic/ă născut în cadrul Moldovei) posedă şansa de a obţine cetăţenia moldovenească prin recunoaştere. Pentru aceasta sunt nevoie de documente corespunzătoare:

 • Cererea persoanei care este completată şi semnată de faţă cu funcţionarul consular;
 • Autobiografie (informaţii personale generale, perioada părăsirii teritoriului Republicii Moldova, meseria, domiciliu);
 • 2 poze de tip color, format 35 x 45 mm;
 • Certificat de naştere;
 • Buletin de identitate, în variantă autentică plus 2 copii;
 • Paşaport, în variantă autentică plus 2 copii;
 • Certificat căsătorie/divorţ;
 • Certificat de naştere copii (care sunt sub 18 ani);
 • Certificat de naştere părinţi/bunici;
 • Cazier juridic din ţara unde locuieşte persoana în cauză şi din Republica Moldova;
 • Bon de plată.

Sperăm că articolul nostru a fost folositor, iar dumneavoastră aţi aflat mai multe detalii în ceea ce priveşte obţinerea cetăţeniei moldoveneşti pentru străini. Nu uitaţi informarea prealabilă este cea mai bună modalitate de a economisi timpul şi nervii.

Dobândirea cetățeniei prin naștere

Potrivit Legii despre cetățenia Republicii Moldova, dobândirea cetățeniei moldovenești prin naștere este posibilă în cazurile când:

 • ambii părinți sau unul dintre părinți la momentul nașterii este cetățean al Republicii Moldova;
 • copilul este născut pe teritoriul Republicii Moldova de la părinți, care sunt persoane apatride;
 • copilul este născut pe teritoriul Republicii Moldova de la părinți, care nu sunt cetățeni ai țării, dar dispun de permis de ședere în țară;
 • copilul este născut pe teritoriul Republicii Moldova de la părinți, care sunt cetățeni străini, sau unul dintre părinți este persoană apatridă, iar alt părinte – cetățean străin;
 • copilul găsit pe teritoriul Republicii Moldova, este declarat cetățeanul acesteia, până nu va fi demonstrat contrariul până la atingerea majoratului (18 ani).

Termenul de examinare a cererilor și reprezentărilor privind cetățenia Republicii Moldova nu poate depăși un an.

Persoanele mai maturi de 18 ani, care s-au născut pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de faptul dacă dispun de cetățenia altui stat și locuiesc pe teritoriul Republicii sau peste hotare, dispun de posibilitatea de a obține pașaportul și cetățenia Moldovei conform unei proceduri simplificate.

Documente necesare pentru depunerea cererii

1) Cerere în 2 exemplare;

2) Informații autobiografice scurte;

3) Certificat de naștere;

4) Buletin și pașaport străin;

5) Certificat despre componența familiei;

6) Cazier juridic;

7) 4 fotografii (35*45 mm);

8) Certificat de naștere/deces al părinților, bunicilor;

9) Confirmarea achitării taxei de stat.

Obținerea cetățeniei Moldovei prin naturalizare

În cazul depunerii documentelor pentru obținerea cetățeniei Moldovei prin intermediul naturalizării, lista actelor necesare pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova arată în felul următor:

1. Cererea solicitantului în 2 exemplare;

2. Documentul care atestă identitatea cetățeanului străin:

 • pașaportul cetățeanului străin sau documentul de călătorie și permis de ședere – pentru persoana care are dreptul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova;
 • buletin de identitate – pentru persoanele pentru care statutul de apatrid este recunoscut sau pentru persoanele care beneficiază de protecție umanitară.

3.Certificat privind componența familiei (certificat privind starea civilă a solicitantului și a copiilor minori ai acestuia, în caz de necesitate certificat de deces a unuia dintre părinți, bunici, străbunici, care s-au născut în Moldova);

4. Certificat autobiografic;

5. Chitanța privind achitarea taxei de stat (150 de lei moldovenești la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene sau 10 euro la misiunea diplomatică a Republicii Moldova într-un stat străin);

6. Cazier juridic din țara (țările), cetățeanul căreia (cărora) sunteți dvs., dar de asemenea din Moldova, iar persoanele, care locuiesc pe teritoriul altui stat, de asemenea prezintă acest document din țara de ședere.

7. Certificat privind termenul șederii legale pe teritoriul Moldovei, eliberată de autoritățile competente;

8. 4 fotografii color (3,5*4,5 cm);

9. Certificat de la locul de muncă sau studii (certificatul de muncă este necesar pentru a confirma prosperitatea financiară), persoanele neangajate prezintă certificatul autorității respective, care confirmă sursele legale de venit ale solicitantului (venit din investiții sau alte activități legale, pensie, bursă, indemnizație de hrană, indemnizație de șomaj, alocație pentru copil);

10. Certificat de susținere a unui examen special privind limba de stat și normele Constituției Republicii Moldova, cu excepția cazurilor, prevăzute în aliniatul (2) articolul 18 privind Legea despre cetățenia Republicii Moldova № 1024/2000 (pensionarii după vârstă, persoane cu dizabilități, a căror dizabilitate este stabilită pentru un termen nedeterminat).

Trebuie de menționat că depunerea cererii privind obținerea pașaportului moldovenesc prin intermediul naturalizării se realizează pe numele Președintelui Republicii Moldova în persoană sau de către un avocat în baza unei procuri notariale.

Solicitantul are dreptul să depună autobiografia și însăși cererea în limba de stat (română) sau în limba rusă. La depunerea acestor documente, elaborate în alte limbi, solicitantul este obligat să legalizeze notarial traducerea acestora în una dintre limbile permise, adică în limba rusă sau română.

În cazul în care unul dintre părinți cu un copil minor depune cererea pentru obținerea pașaportului moldovenesc, acesta este obligat să prezinte acordul legalizat notarial al celuilalt părinte în limba rusă sau română.

În cazul întocmirii documentelor la obținerea cetățeniei Republicii Moldova de către o persoană minoră de la 14 până la 18 ani, este necesar acordul legalizat notarial al ambilor părinți.

Potrivit legislației Republicii Moldova, articolul 12, partea 2 privind Legea despre cetățenia Republicii Moldova (1024/2000), termenul examinării cererii la obținerea pașaportului moldovenesc prin intermediul recunoașterii acestuia nu trebuie să depășească 6 luni, iar în cazul naturalizării – nu mai mult de 1 an cu posibilitatea măririi termenului maxim încă cu 6 luni. Acești termeni limită pot fi micșorați până la 1,5-2 luni și pînă la 1,5-3 luni, respectiv, la adresarea companiei Cetatenia.md.

Toată lista de documente pentru obținerea cetățeniei Moldovei poate fi colectată individual, dar există un risc major de a rămâne blocat în vălmășeala birocratică. Specialiștii cu experiență de la Cetatenia.md vă vor ajura rapid să pregătiți și să depuneți pachetul de documente pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova chiar de la distanță, fără prezența obligatorie pe teritoriul țării. Cetatenia.md – ajutorul competent în rezolvarea problemelor privind obținerea cetățeniei moldovenești.

Obține consultație chiar acum

Aveți nevoie de ajutor profesional de la avocați cu privire la întocmirea documentelor și obținerea cetățeniei române sau moldovenești? Nu știți ce documente sunt necesare pentru un permis de ședere în Republica Moldova?

Contactați specialiștii noștri din echipa Cetatenie.md chiar acum și obțineți o consultație calificată gratuită. Suntem bucuroși să ajutăm pe toți cei care doresc să obțină cetățenia și pașaportul României și Moldovei .

Recenziile clienților

Client photo
Vladimir Samoilov

“Nu am crezut că obținerea pașaportului moldovenesc poate fi atât de simplă și rapidă. Mulțumesc echipei Cetatenie.md pentru munca efectuată și ajutorul calificat la colectarea documentelor, depunerea și obținerea cetățeniei Moldovei.”

Client photo
Ceban Anastasia

“Am devenit cetățeancă a României în decurs de 11 luni. Mulți cunoscuți, care au decis să treacă tot drumul de obținere a pașaportului român de sine stătător încă nu l-au obținut. Mulțumesc Cetatenie.md. Voi recomanda)) Colaborarea este într-adevăr avantajoasă și comodă!!!”

phone_icoviber_icowhats_iconmail