Logo
cetatenie.md
cetatenie.md

Renunțarea la cetățenia moldovenească

Renunțarea la cetățenia oricărei țări – este o procedură voluntară, aceasta se execută cu forța numai în cazurile de infracțiuni grave împotriva Republicii Moldova, care au fost dovedite în modul prescris.

De asemenea, trebuie luat în considerare factorul credibilității informațiilor. Cetățenia poate fi revocată dacă pentru obținerea acesteia au fost folosite informații false în cunoștința de cauză. Trebuie avut în vedere faptul că la obținerea statutului oficial de refugiat nu este obligatorie renunțarea la cetățenia moldovenească.

Ce spune legea „Cu privire la cetățenia Republicii Moldova” despre renunțarea la cetățenia Republicii Moldova?

Oricare cetățean care locuiește legal în străinătate de mult timp poate emite retragerea cetățeniei moldovenești, este suficient să completați o cerere și să atașați documentele.

În cazul în care o persoană care ar dori să-și retragă cetățenia Moldovei nu ar putea dobândi cetățenia necesară din niciun motiv, atunci persoana continuă să fie cetățean al Republicii Moldova fără amenzi și pedepse.

Conform articolului 22 din Legea „Cu privire la cetățenia Republicii Moldova”, unui adult i se permite să renunțe la cetățenie, cu condiția depunerii de acte care confirmă faptul că aparține cetățeniei unui alt stat străin, dobândirea de către acesta a cetățeniei străine, sau garanțiile de înregistrare a cetățeniei acestui stat străin.

Conform părții a-III-a a articolului legii 22 „Cu privire la cetățenia Republicii Moldova”, următoarele persoane sunt refuzate să renunțe la cetățenia Republicii Moldova:

1) care erau cercetați la momentul examinării cererii sau a unui verdict judecătoresc condamnat;

2) recrutat sau în serviciu militar sau alternativ urgent.

Ce documente sunt necesare la renunțarea cetățeniei moldovenești?

Un cetățean al Moldovei care și-a exprimat dorința de a formaliza renunțarea la cetățenia Republicii Moldova va depune o cerere de renunțare a cetățenii Republicii Moldova adresată Președintelui Republicii Moldova împreună cu alte documente:

 • Autobiografie (datată și semnată de solicitant) – înregistrarea este posibilă în formă gratuită, inclusiv informații despre naștere, familie și copii, dacă există;

 • certificat de la locul de reședință;

 • certificat de componență a familiei;

 • un certificat care să confirme faptul că aparține cetățeniei unui alt stat sau dobândirea acestei cetățenii sau o garanție de dobândire a cetățeniei unui alt stat;

 • 4 fotografii de 4,5 x 3,5 cm;

 • bonul de achitare a plății de stat.

Nuanțe care pot fi întâlnite la renunțarea cetățeniei RM

Pentru a confirma datele conținute în cererea chestionarului, pot fi solicitate și alte documente:

 • copii ale documentelor de identitate;

 • copii ale certificatelor de naștere ale copiilor minori;

 • copii ale certificatelor de adopție, căsătorie, divorț, deces;

 • hotărârile judecătorești, certificate conform procedurii stabilite.

În cazul renunțării la cetățenia moldovenească în prezența copiilor minori, atașați suplimentar:

 • Certificatul de naștere al copiilor;

 • Certificatul de căsătorie sau divorț al solicitantului;

 • declarație notarială și certificată a soțului, cetățean al Republicii Moldova, cu privire la consimțământul renunțării cetățeniei moldovenești a copilului împreună cu celălalt soț;

 • declarație notarială și certificată a unui copil (de la 14 la 18 ani) cu privire la consimțământul de a renunța la cetățenia Republicii Moldova împreună cu unul dintre părinți.

Cererea de renunțare la cetățenia Republicii Moldova se adresează președintelui Republicii Moldova și se depune personal sau prin intermediul unui avocat, care acționează pe baza unei procuri certificate de normele stabilite în legislația în vigoare, numai de persoanele care au reședința legală și permanentă în străinătate la misiunile diplomatice și la oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Decretul președintelui Republicii Moldova privind renunțarea la cetățenie, care a fost semnat de acesta, prevede că reclamantul a fost eliberat de cetățenia moldovenească.

Termenul pentru examinarea unei cereri de renunțare la cetățenia Republicii Moldova nu trebuie să depășească un an.

Pentru informații suplimentare referitoare la renunțarea cetățeniei moldovenești și obținerea altei cetățenii, de exemplu, cetățenia Română, puteți contacta specialiștii companiei Cetatenie.md.

phone_ico viber_ico viber_ico whats_icon mail