Logo
cetatenie.md
cetatenie.md

Reunificarea de familie

Reunificarea familiei

Reunificarea de familie este un proces important care permite membrilor de familie să trăiască împreună într-o țară în care unul dintre ei este deja rezident sau cetățean. Acest proces este reglementat de legile naționale și internaționale și implică o serie de proceduri administrative și juridice. În acest articol, vom discuta despre reunificarea de familie în contextul Republicii Moldova, procedurile implicate, documentele necesare și pașii de urmat.

Ce este reunificarea de Familie?

Reunificarea de familie este un drept recunoscut de multe țări, inclusiv Republica Moldova, care permite membrilor de familie să se alăture rezidentului sau cetățeanului în țara respectivă. Acest drept este important pentru menținerea unității familiale și sprijinirea integrării sociale și economice a membrilor de familie.

Cine poate beneficia de reunificarea de Familie?

În Republica Moldova, pot beneficia de reunificarea de familie următoarele categorii de persoane:

 • Soțul/soția rezidentului sau cetățeanului.
 • Copiii minori (sub 18 ani) ai rezidentului sau cetățeanului.
 • Părinții în vârstă sau alte persoane dependente, în anumite condiții.

Documentele necesare pentru Reunificarea de Familie

Pentru a solicita reunificarea de familie în Republica Moldova, sunt necesare următoarele documente:

 • Cererea de reunificare familială: Aceasta trebuie completată și semnată de solicitant.
 • Documente de identitate: Pașaportul și/sau cartea de identitate a membrului de familie care dorește să se alăture rezidentului/cetățeanului.
 • Certificat de căsătorie: Dacă cererea se bazează pe relația de căsătorie.
 • Certificate de naștere: Pentru copiii minori.
 • Dovada rezidenței: Documente care atestă că rezidentul/cetățeanul are reședința legală în Republica Moldova.
 • Dovada resurselor financiare: Documente care demonstrează că rezidentul/cetățeanul poate asigura întreținerea membrilor de familie.
 • Asigurare medicală: Polița de asigurare medicală pentru membrii de familie care se alătură.
 • Alte documente: Pot fi necesare și alte documente specifice, în funcție de situație.

Procedura de reunificare de familie

Procesul de reunificare de familie implică următorii pași:

 1. Depunerea cererii: Cererea și documentele necesare se depun la Biroul Migrație și Azil din Republica Moldova sau la consulatul moldovean din țara de reședință a membrilor de familie.
 2. Verificarea documentelor: Autoritățile verifică autenticitatea și completitudinea documentelor depuse.
 3. Evaluarea cererii: Autoritățile evaluează cererea pe baza criteriilor legale și pot solicita informații suplimentare sau interviuri.
 4. Decizia: Dacă cererea este aprobată, membrii de familie primesc permisele necesare pentru a se alătura rezidentului/cetățeanului în Republica Moldova. Dacă cererea este respinsă, solicitantul poate face apel sau poate depune o nouă cerere.

Drepturile și obligațiile membrilor de familie

Membrii de familie care obțin permisiunea de a se alătura rezidentului/cetățeanului în Republica Moldova au anumite drepturi și obligații:

 • Dreptul la reședință: Pot locui legal în Republica Moldova pe durata permisului de ședere.
 • Accesul la educație și sănătate: Au dreptul la educație și servicii de sănătate în aceleași condiții ca și rezidenții moldoveni.
 • Obligația de respectare a legilor: Trebuie să respecte legile și reglementările din Republica Moldova.
 • Reînnoirea permisului de ședere: Permisul de ședere trebuie reînnoit înainte de expirare, dacă este necesar.

Reunificarea de familie este un proces esențial pentru menținerea unității familiale și sprijinirea integrării membrilor de familie în noua lor comunitate. În Republica Moldova, acest proces este bine reglementat și implică parcurgerea unor pași clari și prezentarea unor documente specifice. Respectarea cerințelor legale și pregătirea atentă a documentelor sunt esențiale pentru succesul cererii de reunificare de familie. Pentru informații suplimentare și asistență, este recomandat să contactați Biroul Migrație și Azil sau să consultați un specialist în imigrație. 

phone_ico viber_ico viber_ico whats_icon mail