Logo
cetatenie.md
cetatenie.md

Cetăţenia Moldovei prin naturalizare

Obținerea cetățeniei Republicii Moldova prin naturalizare atrage mulți cetățeni din țările CSI, mai ales având în vedere posibilitatea de a călători fără viză în țările Uniunii Europene. Pentru cei care doresc să-și asigure libertatea de mișcare în Europa, precum și să caute oportunități pentru dezvoltarea carierei, educației și îmbunătățirea nivelului de trai într-o țară europeană stabilă, cetățenia moldovenească prezintă o valoare deosebită.

Cine are dreptul la obținerea cetățeniei prin naturalizare în Moldova

obținerea cetățeniei Moldovei prin naturalizareConform articolului 17 al Legii nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 despre cetățenie în Republica Moldova, există mai multe condiții principale pentru dobândirea cetățeniei țării.

Candidații trebuie să aibă dreptul legal de a rezida pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de minimum 10 ani. Există, de asemenea, modalități alternative pentru reducerea acestei perioade, inclusiv căsătoria cu un cetățean sau o cetățeancă moldovenească pentru cel puțin trei ani, precum și coabitarea cu părinții sau copiii care sunt cetățeni ai RM, timp de trei ani.

Pentru persoanele sub 18 ani, este necesar un statut legal de rezidență în Republica Moldova pentru cel puțin 5 ani înainte de a atinge majoratul. Cei care au statutul de apatrid sau de refugiat pot solicita cetățenia după 8 ani de rezidență legală în țară.

Candidații trebuie să demonstreze un nivel suficient de cunoaștere a limbii de stat și cunoștințe ale constituției, ceea ce este cheia pentru o integrare de succes în țară, precum și să arate existența unor surse de venit legale și oficial înregistrate, suficiente pentru întreținerea proprie.

Procesul de naturalizare în Moldova deschide ușile pentru cetățenii străini care doresc să se integreze în societatea moldovenească și să participe în mod activ la viața acesteia. Conformarea la cerințele menționate anterior este un pas critic în calea dobândirii cetățeniei Republicii Moldova, oferind nu doar drepturi, ci și obligații față de țară și cetățenii săi.

Depunerea cererii pentru cetățenia Moldovei prin naturalizare

Procesul de aplicare pentru cetățenia moldovenească prin naturalizare necesită o cerere directă către Președintele Republicii Moldova. Această acțiune reflectă profunzimea și seriozitatea procedurii, subliniind importanța integrării fiecărui cetățean nou la cel mai înalt nivel de guvernare al țării. Candidatul trebuie să pregătească și să prezinte documente scrise în limba oficială a țării - româna. În cazul în care documentele sunt prezentate în alte limbi, este necesară traducerea lor oficială și certificarea notarială.

Documente necesare pentru obținerea cetățeniei Moldovei prin naturalizare

Iată o listă a documentelor principale necesare pentru procesul de obținere a cetățeniei:

Autobiografia: O prezentare detaliată a istoriei personale a solicitantului, inclusiv educația, activitatea profesională, statutul familial și alte aspecte semnificative ale vieții. Cererea de acordare a cetățeniei: Un document oficial, redactat în limba de stat - româna. Cererea trebuie să includă date personale, motivația și temeiurile pentru dobândirea cetățeniei Moldovei.

Traducerea notarială a documentelor: Dacă documentele prezentate sunt inițial într-o altă limbă decât româna, este necesară traducerea oficială și certificarea notarială a acestora.

Dovada rezidenței legale în Moldova: Acest lucru poate fi reprezentat de permisul de ședere, autorizația de rezidență temporară sau alte documente care atestă prezența legală pe teritoriul țării pentru perioada necesară.

Certificatul de venituri: Confirmarea oficială a surselor legale de venit, suficiente pentru susținerea solicitantului și a familiei sale în Moldova.

Această listă de documente nu este exhaustivă și poate varia în funcție de circumstanțele individuale ale solicitantului. Este recomandat să se consulte informațiile actuale prin contactarea autorităților oficiale competente ale Republicii Moldova.

Pentru o înțelegere profundă a procedurii de obținere a cetățeniei Moldovei prin naturalizare și pentru asistență complexă la fiecare etapă a acestui proces, vă îndemnăm să vă adresați specialiștilor noștri. Vă vom oferi consultanții personalizate, vă vom ajuta să colectați pachetul necesar de documente și vom răspunde la toate întrebările care pot apărea.

phone_ico viber_ico viber_ico whats_icon mail